Tesla

Billigere taxi ved kjøp av Tesla

Det jobbes med en avtale.