Personvern

Denne personvernerklæringen forteller om hvordan vi samler inn og hvordan vi bruker personopplysninger.

Taushetsplikt

Minflytaxi AS, har taushetsplikt om alle forhold hos kunde som er av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte, partnere, innleide konsulenter eller andre som opptrer på våre vegne i forbindelse med gjennomføring av avtale. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke i tilfeller der vi er pålagt å oppgi opplysninger, enten ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlige myndigheter. Når du legger igjen informasjon i et av våre kontaktskjemaer spør vi kanskje om navn, firmanavn, telefon eller e-post – dette er nødvendig for å kunne ha mulighet for å svare deg.

Behandlingsansvarlig

Minflytaxi AS, ved eierne av selskapet, er ansvarlig for virksomhetens behandling av personopplysninger. Denne erklæringen inneholder opplysninger du har krav på når det samles inn informasjon fra nettstedet vårt, samt generell informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. For enkelte avtaler, produkter og tjenester, kan det være andre vilkår som gjelder. Dette vil isåfall komme tydelig frem på avtale.

Loggfiler

Som de fleste andre nettsteder bruker dette nettstedet loggfiler. Informasjonen i loggfilene inkluderer IP-adresser, nettlesertype, internettleverandør, tidspunkter, refererende sider mm. Denne informasjonen er derimot ikke personlig identifiserbar. Mer om informasjonskapsler finner du her.

Hvilke personopplysninger behandles

For å levere tjenester så er vi avhengige av å samle inn ulike typer informasjon, inkludert personopplysninger. Vi samler dog ikke inn sensitiv informasjon eller f.eks personnummer og lignende. Eksempler på informasjon som vi lagrer er: Firmanavn og organisasjonsnummer, navn, hvilke tjeneste(r) eller produkt(er) man har kjøpt, bestilt eller ønsker tilbud på, adresser, telefonnummer og e-post.

Hvordan hentes informasjon

Informasjon kan samles inn fra opplysninger brukeren gir fra seg på skjemaer eller via telefonsamtaler eller mail korrespondanse. Det er selvsagt frivillig å gi fra seg denne informasjon, men dersom man ikke gir fra seg denne informasjonen kan vi være ute av stand til å ta kontakt med deg eller gi deg tilbud eller tilgang til tjenester.

Eksempler på skjemaer kan være: kontaktskjema, bestillingsskjema ved nedlasting av dokumenter/filer vi har gjort tilgjengelig på vårt nettsted eller ved påmelding til å motta nyhetsbrev på e-post.

Formålet med informasjonen som innhentes

Formålet med informasjonen som innhentes er først og fremst for å kunne levere og forbedre våre tjenester og våre produkter. Samt for å kunne sende ut relevant informasjon eller for å kunne ta kontakt og tilby produkter og tjenester. Dessuten blir personopplysninger brukt for å forhindre misbrukt av tjenester, som f.eks forsøk på å logge på andre kontoer, forsøkt på svindel og annet som er forbudt etter norsk lov.

Hvordan vi lagrer informasjon

Her må man vite hvordan informasjonen blir lagret?

Sletting eller endring av personopplysninger

Informasjon kan både endres og slettes på oppfordring ved å kontakte oss. Men verdt å merke seg er at annen lovgivning kan begrense sletting av enkelte data, som f.eks regnskapslovens krav til oppbevaringstid.

Utlevering av informasjon til tredjepart

Vi deler i utgangspunktet ikke ut informasjon til tredjepart, med unntak av samarbeidspartnere eller underleverandører som behøver disse for å kunne levere tjenester til oss. Dersom det er en underleverandør som har behov for denne informasjonen, vil de behandle personopplysninger på vegne av oss med de samme vilkårene. Vi vil også kunne dele ut informasjon til myndigheter, dersom det er mistanke om lovbrudd eller dersom vi blir pålagt dette.

Rettigheter

Som bruker av nettsidene våre har du rett til å kreve innsyn i hva slags personopplysninger vi har lagret om deg og hvordan de behandles. Du kan også kreve retting av informasjon, sletting eller også gi oss informasjon om det skal være noen begrensninger i vår behandling av dine personopplysninger.

Klage

Dersom du mener at Minflytaxi AS bryter med dine rettigheter i henhold til personvernloven eller hva som fremgår av denne personvernerklæringen, har du mulighet for å klage til Datatilsynet. Du finner informasjon om hvordan du går frem på deres nettsider, datatilsynet.no.